Historiek

2017

Juli

GRAM vindt dat de organisatie, o.a. met dit initiatief, wat meer persaandacht verdient.

De GRAM-prijs werd georganiseerd van 2000 tot 2016. Elk jaar werd een sponsorbudget bij elkaar gebracht van meer dan € 35.000 dat integraal in het BSO-onderwijs werd geïnvesteerd.

Na deze periode werd een interne en grondige evaluatie gemaakt en kwam men tot de volgende conclusie :

Gebrek aan belangstelling van de overheid (politici die niet met daden bewijzen wat ze met de mond belijden door verstek te laten voor de GRAM-prijsuitreiking) en gebrek aan belangstelling van de pers (er wordt geen aandacht geschonken aan een zaal met duizend gemotiveerde studenten en laureaten van de GRAM-prijs).

Om die reden, is de gilde gaan nadenken over een nieuw concept met andere uitgangspunten.

In plaats van zich te concentreren op leerlingen op het bijna-einde van hun BSO-opleiding (wat op zich ook een verdienste is), wilde GRAM een initiatief lanceren waarbij bekeken wordt of er invloed kan worden uitgeoefend op studenten en (vooral hun ouders) om een gemotiveerde en eerste keuze te maken voor een BSO- of een TSO-opleiding.

September

Bij de aanvang van het schooljaar werd een oproep gelanceerd aan leerlingen uit 5 BSO en TSO om aan GRAM te laten weten waarom zij voor hun school, voor hun studierichting, voor hun vak gekozen hebben. Uit maar liefst 37 inzendingen van 12 verschillende scholen, heeft de scholencommissie bij GRAM 3 winnaars in de zachte en 3 winnaars in de harde sector gekozen.

Voor de originele, sprekende of creatieve inzending, ontvingen de winnende scholen een cheque die ze in de winnende afdeling kunnen investeren in bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe studiematerialen.

Van de scholen die met de eerste prijzen aan de haal gingen, werd het voorstel verfilmd. Resultaat zijn een promotiefilm voor de studierichting Koeling en Warmte en een film ter promotie van een richting kinder- en ouderenzorg. Een derde film richt zich specifiek tot de ouders, die samen met de jongere voor de studiekeuze staan als start in het secundair onderwijs.

Deze promotiefilmpjes zullen aangewend worden om de beroeps- en technische opleidingen bij jongeren én hun ouders te promoten in de derde graad van het basisonderwijs. Zo hopen we de vakbekwaamheden in zowel het technisch als het beroepsonderwijs op een positieve manier onder de aandacht te brengen en jongeren te motiveren om een doelgerichte en bewuste keuze te maken in hun eigen interessegebied.