Gramprijs

Doelstellingen GRAM

In ons onderwijssysteem kiezen nog altijd te weinig jongeren bewust voor een beroepsopleiding.

Kinderen worden jammer genoeg niet altijd aangemoedigd om hun interesse voor techniek, auto, zorgkunde, ... op te wekken noch om hun talenten doende te kunnen ontdekken.

Daardoor belanden ze vaak niet in de juiste school of studierichting.

GRAM ijvert o.a. voor de opwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs en heeft met haar scholencommissie al jarenlang scholen, leerkrachten en leerlingen in de prijzen laten vallen.

Nieuwe formule GRAMPRIJS

Bij de aanvang van het schooljaar 2017-2018 hebben we een oproep gelanceerd aan leerlingen uit 5 BSO en TSO om ons te laten weten waarom zij voor hun school, voor hun studierichting, voor hun vak gekozen hebben.

Uit maar liefst 37 inzendingen van 12 verschillende scholen, heeft een werkgroep bij GRAM 3 winnaars in de zachte en 3 winnaars in de harde sector gekozen.
Voor de originele, sprekende of creatieve inzending, ontvangen de winnende scholen een cheque van respectievelijk € 5000, € 3000 of € 2000.

Aan alle deelnemende scholen willen we onze appreciatie en dank uiten voor hun motivatie en inzet!

Promotiefilmpjes

De voorstellen van de twee eerste winnaars werden verfilmd door studenten van Thomas More.

Met de verspreiding van deze filmpjes beogen we de instroom van gemotiveerde jongeren in het beroepsonderwijs te stimuleren – immers moeten zij in het laatste jaar van het basisonderwijs samen met hun ouders belangrijke keuzes maken.

Met een verfilming van een tof scenario dat nauw aansluit bij de leefwereld van deze jongeren, willen we hen attent maken op de kansen die het beroepsonderwijs te bieden heeft.

De winnaars 2017-2018

Harde sector

1. GTI Mortsel

2. GITHO Nijlen

3. VTI Kontich

Zachte sector

1. KOSH Herentals

2. Sint-Ursula Instituut Wilrijk

3. Technisch Atheneum Den Biezerd Niel